Home Patiënten Voorstelling Labo Waarom Laboratorium testen?

Waarom Laboratorium testen?

Active Image
  • Diagnose

-Laboratorium testen kunnen helpen in het bevestigen, detecteren of uitsluiten van een ziekte

-Door het uitvoeren van bepaalde testen kan de zekerheid van de ziekte worden verhoogd of verlaagd

  • Prognose

-De graad van afwijking van bepaalde testen correleert met de ernst van de ziekte

  • Monitoring

-Opvolgen van progressie of regressie van ziekte

-Respons op therapie

-Medicatie