Home Patiënten Voorstelling Labo Patient- bloedafname-behandeling

Patient- bloedafname-behandeling

Traject Patient- bloedafname-behandeling 

De consulterende arts zal aan de hand van een voorlopige diagnose gerichte testen aanvragen om een correct ziektebeeld te vormen en een adequate behandeling in te stellen.
Monsterverwerking zal meestal beginnen met bloedafname en een aanvraagformulier.
Een reeks buisjes bloed worden aan het laboratorium bezorgd samen met het aanvraagformulier.
Het aanvraagformulier en de monsters krijgen een laboratoriumnummer. Alle monsters krijgen een label met een uniek nummer die overeenstemt het aanvraagformulier.

In vele gevallen moet het bloed worden voorbehandeld alvorens de onderzoeken worden uitgevoerd. In ons laboratorium gebeurt dit op automatische wijze met een preanalytische robot.

Na deze voorbereiding worden de verschillende stalen op de toestellen geplaatst om de bepalingen uit te voeren. Ons laboratorium werkt steeds met vooruitstrevende technieken om een zo correct mogelijke resultaat af te leveren.

Al deze technieken staan onder strenge kwaliteitseisen. Meerdere keren per dag worden de toestellen gecontroleerd op hun juistheid van meten. Het laboratorium wordt ook op regelmatige basis gecontroleerd door overheidsinstanties om zo een hoge kwaliteit van laboratoria in de gezondheidszorg te garanderen.

De klinisch biologen zijn verantwoordelijke voor de gerapporteerde resultaten. Na een technische validatie door de laboratoriumtechnoloog worden de resultaten medisch gevalideerd door de klinisch bioloog. In dit domein speelt informatisering weer een belangrijke rol, softwareprogramma’s helpen de klinisch bioloog bij het valideren van de duizenden gerapporteerde getallen. In complexe of dringende gevallen zal de klinisch bioloog in overleg gaan met de aanvragende arts en deze bijstaan met raad in aanvraag en interpretatie van klinisch biologische testen.