Home Patiënten Voorstelling Labo Het Laboratorium Hematologie

Hematologie

 

Active Image
Dit betekent onderzoek van de verschillende soorten bloedcellen en omvat onder meer het tellen van het aantal bloedcellen, het bepalen van het vóórkomen van verschillende soorten cellen en het stadium van de ontwikkeling waarin zij verkeren. De resultaten van deze celtellingen kunnen belangrijke informatie geven over de productie van de rode en witte bloedlichaampjes en de bloedplaatjes en hun onderlinge verhouding, hetgeen van belang is voor de diagnostiek en de opvolging van bloedziekten, zoals leukemie, lymfeklieraandoeningen, verschillende vormen van bloedarmoede en de al dan niet gestoorde aanmaak van bloedplaatjes.
Een andere tak is hemostase. Bij dit onderzoek gaat het om het opsporen van defecten in de bloedstolling. Dit kan zowel een tekort aan stolactiviteit zijn als een verhoogde stollingsneiging van het bloed. De meest bekende ziekte, waarbij een stolfactor ontbreekt is de bloederziekte. Het kan echter ook zo zijn, dat bij patiënten de stolcapaciteit kunstmatig laag gehouden moet worden in verband met de kans op trombose. Dan is het noodzakelijk dat het bloed regelmatig gecontroleerd wordt. Dit gebeurt via een stoltest en naar aanleiding van de uitkomst hiervan kunnen de mate van bloedverdunning en de dosering van de medicijnen aangepast worden.
Immunohematologie bestaat hoofdzakelijk uit het bepalen van de bloedgroep en de rhesusfactor van een patiënt. Bovendien wordt het bloed onderzocht op de aanwezigheid van (ongewenste) antistoffen tegen rode bloedcellen met minder voorkomende bloedgroepen. Zonodig kan dan tijdig een bijpassende donor worden gezocht. De kruisproef is één van de laatste testen die uitgevoerd wordt bij patiënten die een transfusie nodig hebben; deze bestaat uit het in contact brengen van serum van de ontvanger met rode bloedlichaampjes van de donor.