Home Laboratorium Voorstelling (missie)

Voorstelling (missie)

Het associatielabo ASZ-AZO

“Het associatielabo ASZ –AZO” is een klinisch laboratorium dat deel uit maakt van het A.S.Z. ( Algemeen Stedelijk Ziekenhuis) in associatie met A.Z.O. ( Algemeen  Ziekenhuis Oudenaarde). Het omvat een centraal laboratorium te Aalst en 3 satellietlaboratoria. Eén ervan is gelegen te Wetteren (gefusioneerd met Aalst sinds 1 juli 1998). Het tweede is gelegen te Geraardsbergen (gefusioneerd met Aalst sinds 1 januari 2001) en een derde, te Oudenaarde (associatie sinds 1 januari 2007). Het laboratorium functioneert organisatorisch als een geheel over de 4 sites met één RIZIV-nummer 841-62346-998. De routineparameters, die in urgentie belangrijk kunnen zijn voor de patiënten, worden op de 4 sites uitgevoerd. De andere routineanalyses worden gecentraliseerd op de site te Aalst.

 

Het klinisch biologisch laboratorium bestaat uit de 3 hoofdtakken:

 

- klinische chemie

biochemie, hormonologie, serologie, immunologie, toxicologie, toxicologie, drugmonitoring, gerechtelijke expertise van alcohol

- hematologie

immunohematologie,stolling,hematolgie

-microbiologie

bacteriologie, parasitologie, moleculaire biologie

Doelstelling

Het associatielaboratorium van A.S.Z. – A.Z.O. staat in voor een kwalitatief hoogstaande, patiënt gerichte en financieel efficiënte analytische en consultatieve klinisch - laboratorium dienstverlening aan patiënten en gezondheidswerkers in het A.S.Z.-A.Z.O., en aan andere ziekenhuizen, laboratoria en artsen die op hen beroep doen bij analysen van humane monsters.

Het laboratorium volgt een Kwaliteitsmanagementsysteem, overeenkomstig de ISO 15189. Het laboratorium neemt deel aan externe kwaliteitscontroleprogramma’s, deels nationaal georganiseerd door Sciensano. Deze officiële instantie is verantwoordelijk voor de bevordering van de kwaliteit van het laboratoriumonderzoek en voor de accreditatie van de laboratoria in de gezondheidszorg.

Sinds 27 november 2014 beschikt het laboratorium van het ASZ Aalst over een internationale accreditatie volgens de norm ISO 15189:2012. De accreditatie is uitgereikt door BELAC onder het nummer 527-MED.

BELAC is het Belgische Accreditatiesysteem, dat zich situeert onder de verantwoordelijkheid van de FOD economie. BELAC controleert of een klinisch laboratorium werkt conform de ISO 15189:2012, een internationale kwaliteitsnorm specifiek voor medische laboratoria. De scoop kan teruggevonden worden op de website van BELAC www.belac.be

Het laboratorium heeft de ambitie om de best mogelijke klinische relevante informatie te verschaffen op basis van de ter beschikking gestelde patiëntenmonsters, rekening houdend met de beschikbare middelen, maar volgens recente betrouwbare analysemethoden

Het laboratorium zal alle patiëntenmonsters onbevooroordeeld behandelen, en zonder discriminatie

Vanaf het moment dat bloed of ander lichaamsvocht wordt afgenomen tot dat de uitslag van het onderzoek bij de aanvragende arts komt, valt dit materiaal onder de verantwoordelijkheid van de klinisch bioloog. Deze geeft leiding aan de laboratoriumorganisatie, is verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking,  adviseert de aanvragend arts bij de interpretatie van de testen en geeft raad bij het aanvragen van testen. Het laboratorium staat in voor een goede communicatie met de aanvragers. Resultaten kunnen zowel op elektronische wijze als op papier ter beschikking van de aanvragende arts worden gesteld. Levensbedreigende en sterk afwijkende worden onmiddellijk medegedeeld aan de aanvragende arts.